Ateliér

Vítejte na stránkách Sommeliérského Ateliéru. Důvodem vzniku naší činnosti je snaha pomoci s osvojováním vědomostí a znalostí obsluhujícího personálu v gastronomických provozech, ale zároveň i jako pomocná ruka laikům v jejich touze se orientovat ve světě nápojů. Hlavní naší náplní je především vzdělávací činnost v oblasti nápojové gastronomie, kterou dělíme na dvě základní části (oblasti). U neprofesionálů se jedná o zábavní formu při našich degustačních večerech, které organizujeme především jako oddychové setkání a u profesionálů odbornými prezentacemi a semináři, kdy systematicky trénujeme zaměstnance daného provozu v jejich vědomostech, které následně aplikují v praxi. Obě tyto oblasti se dají vzájemně kombinovat. Naše úsilí vychází z našich dlouholetých zkušeností, které jsme osobně získali v samotných provozech a znalostí, získaných při našich studiích a cestách v tuzemsku i zahraničí.

Toto naše předsevzetí se snažíme naplňovat několika způsoby, které jsou vysvětleny v jednotlivých kategoriích.

Novinky

mail.png