Vzdělávání & školení

Smyslem našich činností je pozvednout povědomí a úroveň vědomostí lidí, kteří pracují především v gastronomii, ale zároveň i laiků, kteří mají chuť získat nové informace a dovednosti v této oblasti.

Pořádáme kurzy a školení v oblasti gastronomie, enologie a sommeliérství. Tyto akce pořádáme jak pro privátní klientelu například formou "Školy vín", tak především pro profesionály sofistikovanými přednáškami a semináři.

Školení obsluhujícího personálu

Každý profesionál ví, že obsluha je absolutním základem úspěchu v gastronomickém provozu jakéhokoli druhu. Přesto je často úroveň obsluhujícího personálu i u jinak kvalitních podniků nedobrá. Souvisí to jednak s úrovní školství v ČR, ale zároveň s tím, že u nás stále není dostatek kvalitních "referenčních" gastronomických podniků. 

Naše školení, které probíhá formou několika hodinových či dvouhodinových seminářů a dále pak několika hodin praktické výuky, vám přinese jednoznačné zkvalitnění odbornosti obsluhujícího personálu. A kvalitní obsluhující personál umí kvalitně prodávat vše, co podnik nabízí. Takže se investice tohoto druhu podniku jednoznačně vyplatí.

 

mail.png